سلام!

در این مطلب قصد دارم چند پروژه برای انجام دادن پیشنهاد دهم. انجام این پروژه ها برای مسلّط شدن بر SDL1.2 الزامی است. کد این پروژه ها به مرور زمان در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

۱. XO

۲. Othello یا Reversi

۳. Four in a row

۴. Pentago

۵. مار و پله

۶. Paint (شامل ابزارهای قلم مو، مستطیل، بیضی، مثلّث و اسپری)

توجه داشته باشید که در همه ی این پروژه ها از کلاس استفاده کنید. استفاده از makefile برای تمامی پروژه ها الزامی است. پروژه ی Paint نیاز به استفاده از ارث بری دارد.

موفق باشید!