سلام!

در جلسات پیش با طرز load کردن یک عکس BMP بر روی یک *SDL_Surface آشنا شدید. این جلسه می خواهیم طرز load کردن بیشتر فرمت های عکس آشنا شویم.

برای این کار ابتدا باید SDL_image.h را include کنید؛

#include "SDL/SDL_image.h"