سلام!

این مطلب،‌ آخرین مطلب این سری آموزش ها خواهد بود؛ از جلسه ی بعد وارد مبحث جدیدی از SDL می شویم.

در مطلب های پیش، با چگونگی ساخت پنجره با SDL و هم چنین کپی کردن یک عکس روی صفحه آشنا شدیم. در این مطلب می خواهیم روش درست اتمام برنامه های SDL را آموزش دهیم.

تا این جا این کد را نوشته ایم.

بعد از این که کارتان با SDL تمام شد، اوّلین کاری که باید انجام دهید، Free کردن *SDL_Surface هایتان است. Prototype این تابع مانند زیر است؛

 void SDL_FreeSurface( SDL_Surface* );

این تابع را باید با ازای همه ی *SDL_Surface هایتان انجام دهید (به جز برای *SDL_Surface ای که در آن پنجره ی برنامه ذخیره شده است.).

تابع دیگری که باید از آن بعد از اتمام برنامه استفاده کنید، تابع SDL_Quit است. این تابع نه ورودی دارد و نه خروجی؛

void SDL_Quit();

عمل کرد این تابع درست برعکس تابع SDL_Init است. یعنی SDL را Uninitialize می کند.

پس کد کامل و صحیح کپی کردن یک عکس بر روی صفحه به این شکل می شود.

موفق باشید!