سلام!

این جلسه می خواهیم با مفهوم flag ها در Terminal و طرز استفاده از آن ها آشنا شویم.

Flag ها، یک سری قابلیت یا به اصطلاح option هستند که می توانند در اجرای یک دستور تاثیر بگذارند. به عنوان مثال همان طور که می دانید دستور ls محتویات یک فولدر را نشان می دهد. امّا این دستور در حالت عادی محتویات مخفی یا hidden یک فولدر را نشان نمی دهد. برای این که محتویات مخفی یک فولدر را نیز مشاهده کنید باید به آن یک flag نیز اضافه کنید. دستور زیر را ببینید؛

ls -a

حالا تمامی محتویات فولدر مورد نظر خود را خواهید دید.

برای دیدن لیست کامل flag های یک دستور باید از manual آن دستور استفاده کنید. استفاده از دستور man (همان طور که قبلا توضیح داده ایم) به صورت زیر است؛

man ls

دستور بالا صفحه ی manual مربوط به ls را نشان می دهد. استفاده از manual دیگر دستور ها نیز به همین ترتیب است.

موفق باشید!