سلام!

جلسه ی پیش با هم استفاده از Terminal را به صورت پایه یاد گرفتیم. این جلسه می خواهیم دستور های بیشتری را معرفی کنیم.

دستور cd

همان طور که جلسه ی پیش متوجّه شدید، دستور cd برای تغییر فولدر کنونی است. مثلا وقتی که می خواستیم به فولدر Test (که در فولدر کنونی واقع شده است) برویم، باید در Terminal بنویسیم:

cd Test

حالا اگر بخواهید به فولدری بروید که فولدر کنونی در آن واقع شده است، کافی است بنویسید:

cd ..

دستور mkdir

این دستور، یک فولدر جدید ایجاد می کند. دو راه برای استفاده از این دستور هست:

۱. با استفاده از آدرس فولدر مورد نظر: در این حالت یک آدرس برای فولدر جدید مورد نظر خود می گویید و در آدرس مورد نظر شما یک فولدر جدید با اسم مورد نظر شما ایجاد خواهد شد. به مثال زیر دقّت کنید؛

mkdir ~/Desktop/Test

این دستور در فولدر Desktop، یک فولدر جدید به نام Test درست می کند.

۲. با استفاده از اسم فولدر مورد نظر: در این حالت شما تنها اسم فولدر جدید را می گویید و در فولدر کنونی، یک فولدر جدید با نامی که شما انتخاب کردید ایجاد خواهد شد. به مثال زیر دقّت کنید؛

mkdir Test

حالا اگر بر فرض در فولدر Desktop باشیم، در Desktop یک فولدر با نام Test ایجاد خواهد شد.

دستور rm

این دستور مخصوص پاک کردن فایل و فولدر از روی کامپیوتر است. برای پاک کردن یک فایل از روی کامپیوتر دو راه پیش رو دارید:

۱. استفاده از آدرس فایل: به مثال زیر دقّت کنید؛

rm ~/Pictures/screenshot1.png

۲. استفاده از نام فایل: به مثال زیر دقّت کنید؛

rm screenshot1.png

در حالت دوم، فرض بر این است که در فولدر عکس ها قرار داریم.

برای پاک کردن یک فولدر از روی کامپیوتر باید یک -r هم به دستور اضافه کنید. در این حالت هم باز می توانید یا از آدرس فولدر استفاده کنید و یا از اسم فولدر.

rm -r ~/Desktop/Directory
rm -r Directory

دستور man

در صورتی که می خواهید کاملا بر این دستور ها (یا هر دستور دیگری) مسلّط شوید، می توانید manual مربوط به آن را بخوانید. برای این کار باید از دستور man استفاده کنید. مثلا دستور زیر manual مربوط به rm را نشان می دهد؛

man rm

استفاده از این دستور بسیار مفید است.

موفق باشید!