سلام!

موضوع این مطلب، event های SDL است. برای شناختن event ها به تعریف دقیقی نیاز ندارید. برای شناختن مفهوم آن کافی است که بدانید که حرکت ماوس، فشردن یک دکمه از keyboard و یا رهاسازی آن همگی نوعی event هستند.

SDL تمامی event هایی را که برای پنجره اش اتّفاق می افتد، در یک صف ذخیره می کند (به طوری که اوّلین event صف، event ای است که زودتر از همه اتفاق افتاده است.).

SDL نوع جدیدی از متغیّر را تعریف کرده است که می توان در آن یک event را ذخیره کرد.

SDL_Event event;