سلام!

جلسه ی پیش با کتاب خانه ی SDL و مقدمات آن آشنا شدیم. حالا می خواهیم اوّلین برنامه ی خود را با کتاب خانه ی SDL بنویسیم. هدف این برنامه ایجاد یک پنجره (window) و نمایش یک عکس بر روی آن است.

اوّل از همه باید کتاب خانه های مورد نیاز را include کنید. در این جلسه فقط نیاز به کتاب خانه ی SDL.h داریم. آن را مانند کد زیر include کنید؛

#include "SDL/SDL.h"

قبل از انجام هر کاری با این کتاب خانه، باید SDL را Initialize کنید. برای این کار از دستور زیر استفاده کنید؛

SDL_Init( SDL_INIT_EVERYTHING );