سلام

قرار است در این وبلاگ مطالب نسبتا پیچیده ی ++c به زبان ساده بیان شوند. حتما دقّت داشته باشید که مطالعه ی یک مبحث را از اولین مطلب مربوط به آن شروع کنید تا دچار مشکل نشوید.

کپی مطالب وبلاگ ممنوع است. می توانید از لینک استفاده کنید.

موفق باشید!