سلام!

طی چند جلسه ی آینده، مقداری به کار های گرافیکی خواهیم پرداخت تا بتوانیم از چیزهایی که تا به حال آموخته ایم، برای ایجاد پروژه استفاده کنیم.

یکی از بهترین گزینه ها، کتاب خانه ی SDL (مخفف Simple DirectMedia Layer) است. این کتاب خانه (و کتاب خانه های دیگری که بر اساس این کتاب خانه به وجود آمده اند) به شما امکان ایجاد یک محیط گرافیکی را می دهند که بسیار سریع است. زیرا به جای این که از cpu استفاده کند، از کارت گرافیک برای اجرا شدن استفاده می کند. ضمنا تغییرات صفحه را نشان می دهد، کلّ صفحه را از اوّل رنگ آمیزی نمی کند.