سلام!

در جلسات قبل با مفهوم ارث بری آشنا شدیم. حالا می خواهیم با مفهوم ارث بری چند گانه آشنا شویم.

یک هاورکرافت را در نظر بگیرید. این وسیله هم یک وسیله ی نقلیه ی زمینی است و هم یک وسیله ی نقلیه ی آبی. پس ویژگی های این دو را به ارث می برد. در واقع دو کلاس پایه برای هاورکرافت وجود دارد. کد آن شبیه کد زیر می شود؛

class HoverCraft : public LandVehicle , public WaterVehicle;