سلام!

در جلسات پیش با توابع مجازی آشنا شدیم. حالا می خواهیم شما را با توابع مجازی مجرد (یا pure) آشنا کنیم.

تابع مجازی مجرد، تابعی مجازی است که بدنه ندارد. برای این که به کامپایلر بگوییم که تابع مجازی مورد نظر، بدنه ندارد، باید به شکل زیر عمل کنیم؛

virtual void f( Arguments ) = 0;