سلام

قرار است در این جلسه انواع حافظه در کامپیوتر نام برده شده و معرفی شود.

در کامپیوتر دو نوع حافظه است: stack و heap.

stack: این حافظه نسبت به heap حجم کم تری دارد. وقتی که شما در ++c به صورت معمولی یک متغیر تعریف می کنید، این متغیر در stack ایجاد می شود و وقتی که function مربوطه تمام شود، این متغیرها هم پاک می شوند.

heap: این نوع حافظه می تواند حجم بیشتری از اطلاعات را در خود جای دهد. در ضمن فرق دیگر آن با stack این است که هر وقت scope (به فضای بین } و { یک scope گفته می شود) مربوطه تمام شود، متغیر پاک نمی شود. برای تعریف و پاک کردن متغیرهای این حافظه، دستورهای خاصی لازم است که بعد از مبحث اشاره گر، آن را توضیح می دهیم.

موفق باشید!