سلام!

این جلسه می خواهیم طرز کامپایل برنامه هایی را که در آن ها از SDL استفاده شده است آموزش دهیم.

برای کامپایل این برنامه ها باید SDL را به برنامه ی خود لینک کنید. فعلا فرض کنید که یک برنامه ی ساده نوشته اید. کد کامپایل آن چیزی شبیه کد زیر است؛

g++ example.cpp -o example -g -Wall