سلام!

در جلسات پیش با طرز load کردن یک عکس BMP بر روی یک *SDL_Surface آشنا شدید. این جلسه می خواهیم طرز load کردن بیشتر فرمت های عکس آشنا شویم.

برای این کار ابتدا باید SDL_image.h را include کنید؛

#include "SDL/SDL_image.h"

در این کتاب خانه تابعی وجود دارد به نام IMG_Load؛

SDL_Surface *IMG_Load( const char* );

ورودی و خروجی آن کاملا شبیه تابع SDL_LoadBMP است. یعنی آدرس یک عکس را تحویل می گیرد و یک *SDL_Surface (که در آن عکس مورد نظر وجود دارد) بر می گرداند.

موفق باشید!